„Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby“. 2015-2016

Budějovická krizová centra v letech 2015 – 2016 realizují projekt
Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby„.

Aktivity projektu
1. Vytvoření platformy organizací a institucí regionu                                                           Aktivita je zaměřena na vznik platformy organizací a institucí regionu, které se při své práci s násilnými osobami setkávají, nebo se jich toto dotýká. Díky vzniklé platformě tak bude podchyceno výrazně více násilných osob, než se tomu tak děje v současnosti, kdy práce s těmito násilnými osobami je spíše nahodilá.

2. Zvýšení odbornosti pracovníků žadatele a partnera                                                                  Za účelem zlepšení práce s násilnými osobami proběhne speciální vzdělávání, zaměřené na práci s těmito osobami určené pro obě organizace zapojené do projektu.

3. Informační kampaň                                                                                                                    Budeme realizovat informační aktivity, které seznámí jak odbornou tak širokou veřejnost s nabídkou služeb pro násilné osoby.

4. Pilotní zapojení cílové skupiny                                                                                                            V rámci této části aktivity bude probíhat sociální a terapeutická práce s násilnými osobami. Více o této konkrétní formě pomoci naleznete uvnitř letáčku.

logolink NO