Kulatý stůl

V rámci projektu Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby Vás zveme na kulatý stůl. Jako prezentující jsou pozvaní hosté z jiných regionů, pracující s těmito osobami. Podělí se s námi o své zkušenosti a jsou připraveni na diskuzi s účastníky a účastnicemi kulatého stolu.

Práce s násilnými osobami v ČR

… aneb pojďme se společně podívat na možnosti řešení problematiky násilí z jiných perspektiv

Termín: 27. dubna 2016; od 9:30 do 13:30 hodin

Místo: Magistrát města ČB, sál zastupitelstva, Nám. Př. Otakara II. č. 2; 2. patro

Vzhledem k omezené kapacitě sálu zastupitelstva, zajištění materiálů a občerstvení pro každého účastníka se prosím na akci registrujte (stačí jedna registrace za organizaci).

 Program:

(zobrazit celou pozvánku)

Úvodní slovo

doc. Ing. Lucie KOZLOVÁ, Ph.D.

uvolněná radní pro finance a ekonomiku, sociální oblast – Statutární město Č. Budějovice

 

„Intervenční centrum Praha a program VIOLA“

Mgr. Barbora HOLUŠOVÁ a Mgr. Naďa SOUKUPOVÁ

(vedoucí IC Praha aterapeutka programu VIOLA)

 

„Multidisciplinární přístup pro práci s agresí“

Mgr. Miroslav BUBENÍK

(ředitel NOMIA, z.ú. – poradna pro oběti násilí a dětské krizové centrum, vedoucí psychoterapeutického týmu)

 

„Mužská skupina: inovace v prevenci násilí“

PhDr. Martin JÁRA

(ředitel Ligy otevřených mužů, psycholog, psychoterapeut)

 

„Multipárová skupina“

Mgr. Jan HESOUN

(koterapeut skupiny párů v projektu Stop násilí ve vztazích -Diakonie ČCE Praha)

 

„Práce s násilnými osobami v Jižních Čechách“

THEIA – krizové centrum o.p.s.Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z.ú.