THEIA – krizové centrum o.p.s.

Krizová pomoc
Poskytujeme své služby každému, kdo se ocitá v situaci, kterou již není schopen řešit vlastními silami. Příčiny mohou být různé. Služba je určena pro každého, bez ohledu na jeho věk.

Neexistuje jediný důvod, abyste na své problémy byli sami. Využijte možnosti odborné pomoci a najděme společně řešení Vaší situace.

Další služby:
Odborné poradenství a dluhová problematika: široká problematika předlužení, exekucí, insolvence – pomoc s návrhy, orientace se ve svých právech, aj…
Pomoc obětem trestných činů a jejich blízkým: psychosociální pomoc a poskytnutí právních informací, vč. pomoc s nároky na škody způsobené trestným činem.
Pomoc pro násilné osoby: specifická pomoc těmto osobám ve fázi před i v průběhu trestního řízení.
Lektorská činnost: realizace akreditovaných kurzů
pro oblast sociálních služeb a školství.
Programy primární prevence rizikového chování (certifikované programy pro žáky základních a středních škol).

Kontakt:
  • adresa: Mánesova 11/3b,  České Budějovice 370 01
  • www stránky:  www.theia.cz
  • e-mail:
  • internetová poradna: (s 48 hodinovou garancí odpovědi)
  • linka pomoci : 775 202 421

Pracovní doba poradny (pro neobjednané): od 1.1.2016

České Budějovice Jindřichův Hradec Písek Český Krumlov
PONDĚLÍ 8:00 – 16:30 8.00 – 16.00
ÚTERÝ 8:00 – 16:30 9:00 – 13:00

(první a třetí

úterý v měsíci)

9:00 – 13:00(druhé

úterý v měsíci)

STŘEDA 8:00 – 16:30
ČTVRTEK 8:00 – 16:30
PÁTEK 8.00 – 16.00

(každý sudý pátek)

adresa Mánesova 11/3b

České Budějovice

Pravdova 837

Jindřichův Hradec

Budovcova 207/6

Písek

Kaplická 439

Český Krumlov

Bankovní účet u Československé obchodní banky, a.s.: 260 726 756 / 0300