Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.


Krizové centrum pro děti a rodinu

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. nabízí své služby všem, kteří se ocitají v životní situaci, která je pro ně obzvláště těžká a zdrcující.

Nejčastěji řešená témata:

  • problémové vztahy (rozvody, výchovné
    problémy),
  • traumatická událost (domácí násilí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte),
  • náhlá ztráta (onemocnění, smrt…),
  • další specifické oblasti (sebepoškozování, sebevraždy) aj.

Jaké služby nabízíme?

Krizová pomoc
Služba zahrnuje krizovou intervenci, poradenství
(psychologické, sociální, sociálně- právní).

Služby pro rodinu s dětmi
Podpora rodin s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen z
důvodu působení dlouhodobé krizové situace.

Podporovaná setkávání
Setkávání dítěte a rodiče, mezi nimiž došlo k
narušení citové vazby-

Podpůrně-terapeutické skupiny
Setkávání v podpůrných skupinách (ženské, mužské,
adolescentní, dětské či rodičovské) pomáhá člověku
posílit motivaci ke změně a nabízí možnosti řešení v
oblasti jejich rodinného života.

Lektorská činnost
Semináře, kurzy a besedy na vybraná témata.

Kde nás najdete:

Jiráskovo nábřeží 1549/10
370 04 České Budějovice

webovky-vila                 Mapa

pomoc@ditevkrizi.cz  
www.ditevkrizi.cz

Datová schránka: gi6qx6e
IČ: 266 412 83
Bankovní spojení: 107-9278260297/0100 (dárcovský účet zde)

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 8:00-18:00
Pátek: 8:00-14:00

Telefon:

+420 776 763 176
Prosíme využijte naše telefonické hodiny; mimo ně konzultujeme s objednanými klienty, a proto je možné, že se nám nebudete moci dovolat.
V urgentních případech, které nesnesou odklad, volejte Krizovou telefonní linku RIAPS, tel. 222 58 06 97.
Chcete-li mluvit s konkrétním pracovníkem, doporučujeme volat v době, kdy je právě na telefonu.