Vítejte

 

Úvodem

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. ve spolupráci s Theiou – krizové centrum o.p.s. zahajuje nový projekt, jehož hlavním cílem je prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji.

(Služby pro oběti domácího násilí poskytuje v kraji řada organizací. Druhá strana téže mince je však práce s pachateli, která se dotýká tohoto nebezpečného celospolečenského fenoménu v jeho zdroji – řeší příčinu.) Naše snaha směřuje k tomu, aby se agresor k násilnému chování již v budoucnu neuchýlil.

Program je určen pro osoby, které se ve vztazích blízkých, partnerských či rodinných vztazích chovají násilně. Násilí ve vztazích může mít různou podobu: fyzickou, psychickou nebo sexuální. Domácí násilí je specifické tím, že se opakuje, stupňuje se v intenzitě, role útočníka a napadaného se nemění (tzn. jeden s partnerů je útočník a druhý vždy oběť) a odehrává se většinou skrytě v soukromí.

Do programu mohou přijít muži i ženy, kteří si alespoň částečně uvědomují, že násilí, které ve vztahu k partnerovi, dětem či jiným rodinným příslušníkům projevují, je problémem pro ně samé a především pro jejich blízké. Mohou to být např. ti, kteří během vyhrocené hádky uhodili svého partnera, ve vzteku ničí věci, v hádce záměrně vytahují témata, které druhého zraní nebo používají finance jako prostředek manipulace či kontroly.

Screaming man in black.

iStock_000022613625_Large

A young boy reprimanding his father at home

 

 

Agrese je, ve své podstatě, přirozený jev, který si člověk nevymýšlí a ve většiny případů agresivně nejedná záměrně. Často si ani nemusí uvědomovat, že jeho chování může někomu jinému ubližovat. Podle nás, člověk vždy jedná tak, jak je v dané situaci nejlépe schopný, i když to řešení problému vůbec nemusí přispívat. Pochopení vlastního chování rozvíjí schopnost sebekontroly (zachovat jinak než agresivně).

Pro osoby, které se v rodinných vztazích chovají násilně, je skupinový program vhodný z toho důvodu, že klienti ke svým zkušenostem a problémům dostávají zpětnou vazbu jak od terapeutů, tak od ostatních účastníků. Dynamika ve skupině urychluje proces změny chování a poskytuje bezpečné a podporující prostředí.

Hlavní principy

  • Domácí násilí je nepřijatelné a vždy se musí řešit.
  • Člověk je za svoje násilné chování zodpovědný.
  • Člověk je schopen změnit sebe a svoje chování.